Seestadt Aspern D16 und D17, 1220 Wien

Wettbewerbe
  • Seestadt Aspern D16 + D17 Bauphysik Brandschutz Kern plus Ingenieure Ziviltechniker
  • Seestadt Aspern D16 + D17 Anlage Bauphysik Brandschutz Kern plus Ingenieure Ziviltechniker
  • Seestadt Aspern D16 + D17 Seitenansicht Bauphysik Brandschutz Kern plus Ingenieure Ziviltechniker
Projekt: Seestadt Aspern D16 + D17
Leistung: Bauphysik, Brandschutz